Foodia Fisk, Karlskrona

För Fodia Fisk AB i Karlskrona byggde vi 2005 en helt ny produktionsanläggning.

Det speciella med denna anläggningen är att stommen ligger på utsidan och därmed slipper man de hygieniska problem som kan uppstå om pelare kommer ner inne i lokalerna. Även påkörningsrisken försvinner eftersom det blir rena och släta ytor invändigt.

Den oislolerade "hatten" fungerar som ett väderskydd och detta är ett mycket bra alternativ till det mer traditionella byggandet.

Invändigt finns även ett stort fryslager vilket i normala fall hade fått en separat stålstomme inne i lagret.

Bilder