Freezing Food AB, Nybro

Vintern 2010/11 byggde vi ett stort fryslager åt Freezing Food AB i Nybro.


Fryslagret är på ca. 4 100 m².


Vår entreprenad bestod i att bekläda fasader med paneler, takläggning, isolering av golv samt dörrar, fönster portar och lastbryggor.


Fryslagret stod klar i slutet av maj -11.