Götene Grävtjänst

I början av 20010 byggde vi tillsammans med Götene Grävtjänst en ny tvätthall. Här var panelerna isolerade med polyuretanskum.

Bilder