Netto centrallager

Våren -09 byggde vi till på Netto´s Centrallager i Falkenberg. Lagret ligger utefter Europaväg 6 så för de som passerar kan man se tillbyggnaden.

Projektet blevt färdigställt under Juni månad och invigningen skedde lagom till semestern.

Bilder